За къщите

Шест броя редови еднофамилни къщи

Жилищната група е разположена в имот с лице към улица (вътрешна за квартала) близо до гр. София в с.Равно Поле. Инвестиционните намерения предвиждат нискоетажно, редово застрояване към лицето на имота с възможно най-широк южен двор към всяка сграда. Сградите са с идентични разпределения и гледка към Витоша. Оформени са пешеходни и озеленени площи около сградите, в съответствие с функцията и местоположението им.

 • Голям гараж + две паркоместа
 • Собствен двор
 • Просторна гледка към Витоша
 • Южно изложение

Основните подходи към сградите – пешеходен и автомобилен са проектирани в северната страна на имота откъм улицата. Там са разположени пешеходният вход за всяка отделна сграда, входовете за гаражите, както и обособените паркоместа за паркиране още два автомобила.

Строителство

Старт Септември 2020

Ново строителство Равно Поле Изливане на основи
Ново строителство Равно Поле, основи етап кота нула, изкоп, хидроизолация, кофриране, армировка

Април 2021

Зидария
Зидария и кота било
Зидария и кота било

Октомври 2022

Внимание към детайла

Строител: TE-TRADE GROUP LTD

строител те-трейдгруп
Изпълнител на строителните дейности и надежден партньор.

Строителството на сградите отговаря изцяло на БДС стандарт, който е задължителен пред компетентните органи, като законово изискване за въвеждането им в експлоатация.

Предвижда се сградите да бъдат изпълнени с монолитна скелетно-гредова стомано-бетонна конструкция, състояща се от междуетажни подови конструкции: стомано-бетонна плоча и вертикални носещи елементи – стомано-бетонни колони, стомано-бетонни шайби. Външните ограждащи и вътрешните преградни стени да бъдат изградени от тухлена зидария.

 • Фасада:- силиконова мазилка, облицовъчни плочи по цокъла, плътен парапет на балкона с ръкохватка от неръждаема стомана. Стрехи – затворени, завършени с фиберциментен сайдинг;
 • Подово покритие: – Циментова замазка;
 • Стени и Тавани: – измазани и шпакловани с гипсова мазилка;
 • Прозорци: – дограма с троен стъклопакет. Отваряемост – съобразена както с фасадата на сградата, така и с функционалното предназначение на изградените помещения;
 • Тераси: – плочници;
 • Водопровод и канализация: – Водопроводна инсталация – на тапи, изпълнена с полипропиленови тръби. Монтиран водомер за студена вода. Канализационна инсталация- изпълнена с PVC тръби;
 • Електроинсталация: – Осветителна, включително по фасадите; силова и слаботокова инсталации, съобразно проектната документация. В ел. таблата на отделните сгради са предвидени и предпазители с дефектнотокови защити.
 • Отоплителна инсталация и климатизация: – Специално разработена система с ниски температури на водата в инсталацията. Изграждане на инсталация (на тапи) по проект за поставяне на комбиниран газов котел, разпределителна кутия и система от радиатори. Предоставена възможност за монтаж и на индивидуални климатици;
 • Прилежаща инфраструктура: – Всички дворни и външни мрежи – Ел., ВиК и Газ; твърди настилки към гаражи и алея за гариране; Ограда-по вътрешните регулационни линии-ажурна. Ниски ажурни огради между индивидуалните зелени площи към всяка сграда;