Фасада

Южен изглед

Разкрива се голямата открита тераса на двора, както и слънчевата тераса на Първи етаж, достъпна от две от спалните на същия етаж. Излизането към голямата открита тераса е покрито от плочата на втория етаж и по този начин е осигурена частична защита от валежите.

        Северен изглед

Разположени от северната страна са пешеходният вход, гаражът, както и двете прилежащи паркоместа към всяка една от сградите. Над входната врата на всяка сграда е предвидена козирка за защита от валежите.

Жилищната група е решена като съвременна композиция с изчистена визия. Силно изнесените напред стрехи на двускатните покриви, които преминават от наклонената част към вертикалните стени между отделните сгради, създават усещане за уединение, уют и защита. Използвани са неутрални цветове от сивата гама за дограмата, стените, покрива, цокъла и терасите. Мекота и топлина внася обшивката с цвят и текстура на естествени дъски по стрехите и част от стените на всяка сграда.